Mgr inż. Alicja Polińska – Balcerzak

 

Oferujemy:

o       Projekty budowlane

o       Uzyskanie pozwolenia na budowę

o       Kierowanie budową

o       Nadzory budowlane

o       Ocena stanu technicznego

o       Inwentaryzacje

 

Nr członkowski w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa MAZ/BO/4702/02

Uprawnienia wykonawcze nr 105/84

Uprawnienia projektowe nr 128/88

ZAPRASZAMY e-mail: biuro@balcomp.pl